Slik kan du hjelpe rovdyrene i Norge
Din støtte går til å bevare våre store norske rovdyr. Bjørn, gaupe, ulv og jerv er en viktig del av naturens økosystem. De gjør naturen villere og naturopplevelsen større. I dag er bestandene av norske rovdyr så små at de er truede. Med din hjelp kan vi sørge for at våre store rovdyr har et trygt hjem.
Hvorfor er rovdyrene truet?
Tidligere levde det rovdyr over hele Norge, men fra midten av 1800-tallet til langt ut på 1900-tallet ga staten skuddpremie for dyrene. Det ble drept dyr i så store mengder at de nesten ble utryddet. I dag er det først og fremst politiske vedtak som avgjør hvor mange rovdyr vi har, men også ulovlig jakt er en trussel for de små bestandene.
Naturvern som nytter
Vi har så få helnorske ulver at bestanden er kritisk truet. Også bestandene av bjørn, gaupe og jerv er så små at de er truet av utryddelse. WWF jobber for at det skal være en plass til rovdyr, så vel som mennesker og beitedyr i naturen. Som rovdyrfadder gir du rovdyrene en stemme, og du bidrar til arbeidet for å bevare dem i norsk natur.
Takket være støtte fra engasjerte mennes­ker som deg, har vi fortsatt mulighet til å skape en framtid for ulv, jerv, bjørn og gaupe i Norge. Jeg håper du blir med oss i arbeidet for en levende natur, og jeg lover at vi ikke skal gi oss før vi har lykkes.
Nina Jensen, generalsekretær i WWF.
Jeg vil bli rovdyrfadder!
Velg månedlig bidrag:
Fornavn *
Etternavn *
Adresse *
Postnr *
E-post *
 Jeg vil ha informasjon fra WWF
 For å opprette et fadderskap må du være over 18 år 
Som rovdyrfadder får du vårt fine WWF-nett som takk for støtten. Du kan også velge å takke nei til velkomstgaven.
Din velkomstgave:
 
Støtt WWF
WWF-fadder
WWF-fadder
WWF elefantfadder
WWF elefantfadder
WWF tigerfadder
WWF tigerfadder
WWF neshornfadder
WWF neshornfadder
WWF isbjørnfadder
WWF isbjørnfadder
WWF rovdyrfadder
WWF rovdyrfadder