Vi trenger støtte fra din bedrift for å drive enda bedre miljøvern!
Vi mister stadig mer natur, klimaendringer truer med å overopphete jordkloden, og vi for­bruker ressurser i et uforsvarlig tempo. Verdens bestander av pattedyr, fugler, fisk, reptiler og amfibier er redusert med 58 prosent på litt over 40 år. Aldri har det stått verre til med jordas biologiske mangfold enn nå, viser WWFs Living Planet Report.
Store utfordringer krever smarte løsninger
Alt dette krever nytenkning og engasjement fra både politikere, næringsliv og det brede lag av folket. Takket være omfattende feltarbeid, politisk press og et unikt globalt nettverk, kan WWF oppnå miljøvernresultater av betydning for både mennesker og natur.
Se våre viktigste miljøseiere fra 2017: https://www.wwf.no/om_wwf/arsmeldinger2/lyspunkter_2017/.
Prosjekter i over 100 land
WWF er verdens største miljøvernorganisasjon og jobber for å ta vare på verdens truede arter og deres leveområder, og for å gi mennesker en sunn planet å leve på. Med prosjekter i over 100 land, arbeider vi med alt fra kamp mot klimaendringer til vern av sårbare økosystemer og med utviklingsprosjekter i Sør. Som bedriftsfadder støtter dere dette viktige arbeidet.
Bli bedriftsfadder!
Velg årlig bidrag:
Firmanavn *
Org.nr. *
Kontakt *
E-post *
Adresse *
Postnr *
Poststed *
 5 økologiske handlenett
 Elektroniske magasinet Verdens Natur (4 utgaver i året)
 * Må fylles ut 
Bli bedriftsfadder!